Villkor

Betalningsalternativ
När du betalar med kreditkort hanteras betalningen av vår betalningspartner Paypal för att garantera säker och snabb hantering. Läs mer på paypal.se för mer information.

Inte avhämtade paket
För alla paket som inte löses ut förbehåller sig willma.se rätten att debitera kunden kostnaderna för returfrakt, expeditionsavgift och hanteringskostnad (SEK 150).

Transport
Om varan skadas eller kommer bort under transporten är willma.se betalningsansvarig. Du måste dock meddela vår Kundtjänst inom 14 dagar. Om varan skadas eller kommer bort då du återsänder den är du betalningsansvarig.

Force Majeure
willma.se är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl. a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår myndighets beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, onormal nedgång i marknaden.

Ångerrätt
Om du ångrar hela eller delar av ditt köp inom 14 dagar från det att du löst ut ditt paket , kan du skicka varorna i retur till willma.se. Vid byte/retur av varan står du för returfrakt och transportrisk. Om du skickar tillbaka varor sker återbetalningen av pengarna ca 2 veckor efter att vi mottagit varorna (bankgiro). Returnerade varor ska vara oanvända och i orginalförpackning. Sedan vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka vad du betalat för den. Vid eventuell tvist följer vi allmänna reklamationsnämdens rekommendation.

Reklamation
En trasig eller felexpedierad vara ska returneras inom 14 dagar. Ny vara skickas kostnadsfritt till dig, och returfrakten återbetalas via bankgiro. Önskas pengar så räknas detta som ångerrätt.(Se info ångerrätt). Kontakta oss gärna innan du returnerar en vara.

Tullavgifter
Mottagaren står alltid för eventuella tullavgifter som tillkommer. Detta är inget willma.se debiterar utan det betalas av mottagaren vid uthämtning av paketet i landet där mottagaren bor. För bestämmelser gällande tullavgifter för specifika varor hänvisar vi till ditt lands tullmyndighet.

 

Paypal En webbshop från OpenCart
willma.se © 2019